© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

e l l i o t w a v e . p l  -  jest blogiem wspierającym edukację i szkolenie z Teorii Fal Elliotta. Wiedza dostępna poprzez serwis opiera się na dwóch filarach: rzetelne podstawy teoretyczne i praktyka rynkowa.

31 marca 2022
BTC scenariusz C (dalsze spadki) - czy czeka nas głębsza korekta? Scenariusz C (dalsze spadki) Scenariusz C można określić jako "kontynuacja spadków". Jest to już trzeci możliwy obecnie scenariusz zgodny z "Regułami dla fal Elliotta". W scenariuszu C zakładamy, że znajdujemy się teraz w korekcie, a konkretnie w fali głównej
31 marca 2022
BTC scenariusz B (średni wzrost) - czy weszliśmy w Trójkąt? Scenariusz B (średni wzrost) Scenariusz B można by określić obecnie jako "średnio wzrostowy". Scenariusz B zakłada, że znajdujemy się obecnie w fali minor D w fali pośredniej (4) która może rozwijać się jako korekta Trójkątna. To oznaczałoby, że po zakończeniu
30 marca 2022
BTC scenariusz A (silny wzrost) - czy jesteśmy na półmetku silnego wzrostu? Scenariusz A (silnie wzrostowy) Najbardziej prawdopodobny na obecną chwilę scenariusz A "silnie wzrostowy" zakłada, że znajdujemy się właśnie na początku potężnego ruchu wzrostowego (potwierdzają to również wskazania wybranych wskaźników analizy technicznej np. ADX czy MACD). Obecnie możliwe jest
30 marca 2022
BTC aktualne ogólne scenariusze alternatywne A, B i C Analiza fal Elliotta pokazuje możliwe obecnie trzy scenariusze alternatywne A, B i C.  Scenariusz A (silnie wzrostowy) Najbardziej prawdopodobny na obecną chwilę scenariusz A "silnie wzrostowy" zakłada, że znajdujemy się właśnie na początku potężnego ruchu wzrostowego (potwierdzają to również wskazania wybranych
28 marca 2022
LTC scenariusza A - wzrostowy Scenariusz A dla LTC zakłada, że obecnie znajdujemy się już w fali pośredniej 3 w fali głównej 3 w fali cykl 3   ! ! !  Jeśli to założenie jest prawdziwe to w dłuższej perspektywie jesteśmy obecnie na początku bardzo dużego ruchu w górę (tzw. 3w3w3
28 marca 2022
LTC scenariusza B - spadkowy Scenariusz B dla LTC zakłada, że obecnie znajdujemy się w fali głównej C korekty Płaskiej ABC (która jest falą cykl 2). Jeśli to założenie byłoby prawdziwe to fala główna C powinna być pięciofalowym Impulsem lub Diagonalną Końcową.  Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w
28 marca 2022
Ropa lokalne scenariusze A i B aktualizacja Oznaczenia fal Elliotta na wykresie historycznym znajdziesz w artykule: Ropa historycznie. Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeń i Stopnie fal.  Dla przypomnienia ostatni swing wzrostowy od dołka z 20.04.2020 na interwale 1T.  Spadek ceny ze
21 marca 2022
S&P lokalne scenariusze A i B Scenariusz lokalny A. Teoria Fal Elliotta zakłada, że fala druga musi znieść falę pierwszą minimum w 20%, przy czym najczęściej jest to 61,8%. Jeśli fala główna 2 skończyłaby się tak jak zaznaczono na poniższym wykresie (1T), mogłoby to oznaczać że fala druga jest bardzo
18 marca 2022
Ropa lokalne scenariusze A i B Obecna akcja cenowa w postaci zejścia ceny z ostatniego lokalnego szczytu, pozwala zobaczyć w tym ruchu trójfalowy ruch w dół, a więc ruch korekcyjny.  Co można z tego wywnioskować na dzień dzisiejszy? Jeśli poczynione założenia są poprawne, to ostatni ruch w dół rozpatrujemy jako
15 marca 2022
Ropa (Oil) historycznie Na wykresie historycznym Ropy, Teoria Fal Elliotta podpowiada, że możemy znajdować się obecnie na początku fal trzeciej supercyklu.  Jeśli to założenie jest prawdziwe to w dłuższej perspektywie jesteśmy obecnie na początku fali supercykl 3, w jej pod-fali pierwszej o stopniu cykl.  Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono

Lista artykułów: 

Niniejszy blog i książka "iRek o falach Elliotta" są próbą znaczącego ułatwienia życia tym, którzy chcą nauczyć się Teorii Fal Elliotta, dostarczając im uporządkowanej i zweryfikowanej w praktyce wiedzy na ten temat. Poza rzetelnym opisaniem podstaw teorii, przedstawiono tu także autorską koncepcję „RSF - Ramek Struktur Falowych”. RSF jest bardzo pomocne w zrozumieniu jak należy prawidłowo oznaczać fale Elliotta na wykresach giełdowych. Mnie ten pomysł bardzo pomógł, może ktoś dzięki temu też łatwiej przyswoi sobie całą Teorię Fal Elliotta.  Inna ważna sprawa to - niby nudna i banalna ale jednak ważna - próba poprawnego zdefiniowania polskich pojęć tej teorii (w tym nazewnictwa) zbliżająca je do terminologii angielskiej, co pozwala na łatwiejsze czytanie innych analiz opracowanych w tym języku.

Blog iRek o falach Elliotta

ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta - poprawne oznaczanie