ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce

Blog iRek o falach Elliotta

Niniejszy blog i książka "iRek o falach Elliotta" są próbą znaczącego ułatwienia życia tym, którzy chcą nauczyć się Teorii Fal Elliotta, dostarczając im uporządkowanej i zweryfikowanej w praktyce wiedzy na ten temat. Poza rzetelnym opisaniem podstaw teorii, przedstawiono tu także autorską koncepcję „RSF - Ramek Struktur Falowych”. RSF jest bardzo pomocne w zrozumieniu jak należy prawidłowo oznaczać fale Elliotta na wykresach giełdowych. Mnie ten pomysł bardzo pomógł, może ktoś dzięki temu też łatwiej przyswoi sobie całą Teorię Fal Elliotta.  Inna ważna sprawa to - niby nudna i banalna ale jednak ważna - próba poprawnego zdefiniowania polskich pojęć tej teorii (w tym nazewnictwa) zbliżająca je do terminologii angielskiej, co pozwala na łatwiejsze czytanie innych analiz opracowanych w tym języku.

Lista artykułów: 

08 października 2022
Złoto komentarz do nowego scenariusza B  Nowy scenariusz B dla Złota zakłada, że obecnie znajdujemy się już w fali pośredniej C w fali głównej Y w fali cykl 4 w fali supercykl 1.  Możliwe że fala cykl 4 tworzy korektę złożoną WXY.  Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w
08 października 2022
Złoto komentarz do nowego scenariusza A2 (zmodyfikowany A) Nowy scenariusz A2 (będący modyfikacją scenariusza A) dla Złota zakłada, że jesteśmy w trendzie spadkowym. Fala cykl II (korekta Zygzak podwójny) już się skończyła i obecnie jesteśmy na początku dużego impulsu spadkowego w fali cykl III. Według tego scenariusza możemy spodziewać się
08 października 2022
Złoto komentarz do nowego scenariusza A Nowy scenariusz A dla Złota zakłada, że jesteśmy w trendzie spadkowym. Fala cykl II (korekta Zygzak podwójny) już się skończyła i obecnie jesteśmy na początku dużego impulsu spadkowego w fali cykl III. Według tego scenariusza możemy spodziewać się że fala cykl III będzie pięciofalowym
08 października 2022
Złoto zmiana starego scenariusza B w nowy scenariusz A Po zanegowaniu dnia 28.04.2022r., dotychczasowego scenariusza A i jego odrzuceniu o czym tutaj, dotychczasowy stary scenariusz B (scenariusz alternatywny) staje się nowym scenariuszem A (scenariusz bazowy).  Oznaczenia fal Elliotta na tym wykresie są konsekwencją przyjęcia oznaczeń w scenariuszu historycznym. Po przyjęciu
08 października 2022
Złoto komentarz do odrzucenia scenariusza A  W poprzedniej analizie złota z dnia 12.03.2022r., określono poziom ceny przy którym scenariusz A zostanie odwołany z uwagi na złamanie reguł Elliotta dla tego scenariusza (fala 4 nie może wchodzić na terytorium cenowe fali 1). Poziom odwołania został ustalony przy cenie 1877,70$. Poziom ten
07 października 2022
S&P500 scenariusz lokalny A2  Do oznaczenia fal Elliotta w scenariuszu lokalnym A2 założyłem, że realizuje się scenariusz fundamentalny Alfa.  Scenariusz lokalny A2 w stosunku do A różni się tym, że uwzględnia jeden z fundamentalnych faktów w teorii fal Elliotta, iż najbardziej nieprzewidywalną falą spośród wszystkich fal, jest fala B. Założono
07 października 2022
Złoto - próba oznaczenia fal na wykresie historycznym - aktualizacja Oznaczanie fal Elliotta na danych historycznych jest nieco ryzykowne, tym bardziej że część tych danych pochodzi jeszcze z XIX wieku, kiedy notowania giełdowe były prowadzone pisemnie. Niemniej jednak podjęta próba może dać pewien ogólny obraz sytuacji w jakiej znajdujemy się
01 października 2022
S&P500 scenariusz fundamentalny Beta  Właśnie skończył się III kwartał 2022r. W takich momentach warto spojrzeć na rynek nieco szerzej. Poniżej przedstawiono oznaczenie fal Elliotta na wykresie S&P500 na podstawie dostępnych danych historycznych w ujęciu 3 miesięcznym (3M). Jednak należy pamiętać, że im dalej w przeszłość sięgamy oznaczeniami fal Elliotta tym
01 października 2022
S&P500 scenariusz lokalny B  Do oznaczenia fal Elliotta w scenariuszu lokalnym B założyłem, że realizuje się scenariusz fundamentalny Beta.   Możliwe jest oznaczenie obecnego ruchu w dół (fala supercykl 4) jako rozwijającej się korekty Kombinowanej WXYXZ.  Falę cykl W można oznaczyć jako Zygzak ABC, falę cykl X można oznaczyć jako Zygzak
01 października 2022
S&P500 scenariusz lokalny A  Do oznaczenia fal Elliotta w scenariuszu lokalnym A założyłem, że realizuje się scenariusz fundamentalny Alfa.  Możliwe jest oznaczenie obecnego ruchu w dół (fala główna 2) jako rozwijającej się korekty Zygzak ABC.  Fala pośrednia A rozwinęła się jako impuls, zakończona jest też fala pośrednia B którą można

e l l i o t w a v e . p l  -  jest blogiem wspierającym edukację i szkolenie z Teorii Fal Elliotta. Wiedza dostępna poprzez serwis opiera się na dwóch filarach: rzetelne podstawy teoretyczne i praktyka rynkowa.

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus