Korekta

-40%

 

okazja do zakupu?

czy lepiej poczekać na dalsze spadki? 

kod rabatowy ZYGZAK

ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
08 października 2022
Złoto komentarz do nowego scenariusza B  Nowy scenariusz B dla Złota zakłada, że obecnie znajdujemy się już w fali pośredniej C w fali głównej Y w fali cykl 4 w fali supercykl 1.  Możliwe że fala cykl 4 tworzy korektę złożoną WXY.  Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w
08 października 2022
Złoto komentarz do nowego scenariusza A2 (zmodyfikowany A) Nowy scenariusz A2 (będący modyfikacją scenariusza A) dla Złota zakłada, że jesteśmy w trendzie spadkowym. Fala cykl II (korekta Zygzak podwójny) już się skończyła i obecnie jesteśmy na początku dużego impulsu spadkowego w fali cykl III. Według tego scenariusza możemy spodziewać się
08 października 2022
Złoto komentarz do nowego scenariusza A Nowy scenariusz A dla Złota zakłada, że jesteśmy w trendzie spadkowym. Fala cykl II (korekta Zygzak podwójny) już się skończyła i obecnie jesteśmy na początku dużego impulsu spadkowego w fali cykl III. Według tego scenariusza możemy spodziewać się że fala cykl III będzie pięciofalowym
08 października 2022
Złoto zmiana starego scenariusza B w nowy scenariusz A Po zanegowaniu dnia 28.04.2022r., dotychczasowego scenariusza A i jego odrzuceniu o czym tutaj, dotychczasowy stary scenariusz B (scenariusz alternatywny) staje się nowym scenariuszem A (scenariusz bazowy).  Oznaczenia fal Elliotta na tym wykresie są konsekwencją przyjęcia oznaczeń w scenariuszu historycznym. Po przyjęciu
08 października 2022
Złoto komentarz do odrzucenia scenariusza A  W poprzedniej analizie złota z dnia 12.03.2022r., określono poziom ceny przy którym scenariusz A zostanie odwołany z uwagi na złamanie reguł Elliotta dla tego scenariusza (fala 4 nie może wchodzić na terytorium cenowe fali 1). Poziom odwołania został ustalony przy cenie 1877,70$. Poziom ten
07 października 2022
S&P500 scenariusz lokalny A2  Do oznaczenia fal Elliotta w scenariuszu lokalnym A2 założyłem, że realizuje się scenariusz fundamentalny Alfa.  Scenariusz lokalny A2 w stosunku do A różni się tym, że uwzględnia jeden z fundamentalnych faktów w teorii fal Elliotta, iż najbardziej nieprzewidywalną falą spośród wszystkich fal, jest fala B. Założono

Teoria Fal Elliotta - prawidłowe oznaczanie fal w praktyce rynkowej 

Książka "iRek o falach Elliotta" jest próbą znaczącego ułatwienia życia tym, którzy chcą nauczyć się poprawnego oznaczania fal Elliotta na wykresach. eBook dostarcza uporządkowanej i zweryfikowanej w praktyce wiedzy na temat praktycznego stosowania Teorii Fal Elliotta. Książka - chyba jako jedyna dostępna obecnie na rynku w języku polskim - daje praktyczne całościowe spojrzenie na Teorię Fal Elliotta, w prosty sposób łącząc teorię z wieloma przykładami rynkowymi. Poza rzetelnym opisaniem podstaw Teorii, przedstawiono tu autorską koncepcję „Ramek Struktur Falowych (RSF)”, która jest prostą techniką znacząco usprawniającą prawidłowe oznaczanie fal Elliotta na wykresach giełdowych (w tym krypto).

Polecane artykuły:

Teoria fal Elliotta w praktyce - książka o tym jak prawidłowo oznaczać fale Elliotta na wykresach giełdowych w tym krypto 

ebook "iRek o falach Elliotta. Część 1: Rzetelne podstawy."

Książka (eBook - PDF) 

"iRek o falach Elliotta. 

Część 1: Rzetelne podstawy" 

Przejdź do opisu

e l l i o t w a v e . p l  -  to blog i książka, gdzie Teoria Fal Elliotta pokazana jest w praktyce na aktualnych wykresach rynkowych różnych walorów jak np.: BTC, ETH, wybrane kryptowaluty, Złoto, Ropa, S&P500, itd. Na wykresach tych fale Elliotta oznaczono zgodnie z regułami tej teorii.

wykresy sporządzono na platformie analitycznej TradingView

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus