© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

e l l i o t w a v e . p l  -  to blog i książka, gdzie Teoria Fal Elliotta pokazana jest w praktyce na aktualnych wykresach rynkowych różnych walorów jak np.: BTC, ETH, wybrane kryptowaluty, Złoto, Ropa, S&P500, itd. Na wykresach tych fale Elliotta oznaczono zgodnie z regułami tej teorii.

wykresy sporządzono na platformie analitycznej TradingView

Przejdź do opisu

Już w sprzedaży, książka (eBook)

"iRek o falach Elliotta.

Część 1: Rzetelne podstawy" 

ebook "iRek o falach Elliotta. Część 1: Rzetelne podstawy."

Teoria fal Elliotta w praktyce - Nowa książka o tym jak prawidłowo oznaczać fale Elliotta na wykresach giełdowych w tym krypto 

Polecane artykuły:

Teoria Fal Elliotta - prawidłowe oznaczanie fal w praktyce rynkowej 

Książka "iRek o falach Elliotta" jest próbą znaczącego ułatwienia życia tym, którzy chcą nauczyć się poprawnego oznaczania fal Elliotta na wykresach. eBook dostarcza uporządkowanej i zweryfikowanej w praktyce wiedzy na temat praktycznego stosowania Teorii Fal Elliotta. Książka - chyba jako jedyna dostępna obecnie na rynku w języku polskim - daje praktyczne całościowe spojrzenie na Teorię Fal Elliotta, w prosty sposób łącząc teorię z wieloma przykładami rynkowymi. Poza rzetelnym opisaniem podstaw Teorii, przedstawiono tu autorską koncepcję „Ramek Struktur Falowych (RSF)”, która jest prostą techniką znacząco usprawniającą prawidłowe oznaczanie fal Elliotta na wykresach giełdowych (w tym krypto).

31 marca 2022
BTC scenariusz C (dalsze spadki) - czy czeka nas głębsza korekta? Scenariusz C (dalsze spadki) Scenariusz C można określić jako "kontynuacja spadków". Jest to już trzeci możliwy obecnie scenariusz zgodny z "Regułami dla fal Elliotta". W scenariuszu C zakładamy, że znajdujemy się teraz w korekcie, a konkretnie w fali głównej
31 marca 2022
BTC scenariusz B (średni wzrost) - czy weszliśmy w Trójkąt? Scenariusz B (średni wzrost) Scenariusz B można by określić obecnie jako "średnio wzrostowy". Scenariusz B zakłada, że znajdujemy się obecnie w fali minor D w fali pośredniej (4) która może rozwijać się jako korekta Trójkątna. To oznaczałoby, że po zakończeniu
30 marca 2022
BTC scenariusz A (silny wzrost) - czy jesteśmy na półmetku silnego wzrostu? Scenariusz A (silnie wzrostowy) Najbardziej prawdopodobny na obecną chwilę scenariusz A "silnie wzrostowy" zakłada, że znajdujemy się właśnie na początku potężnego ruchu wzrostowego (potwierdzają to również wskazania wybranych wskaźników analizy technicznej np. ADX czy MACD). Obecnie możliwe jest
30 marca 2022
BTC aktualne ogólne scenariusze alternatywne A, B i C Analiza fal Elliotta pokazuje możliwe obecnie trzy scenariusze alternatywne A, B i C.  Scenariusz A (silnie wzrostowy) Najbardziej prawdopodobny na obecną chwilę scenariusz A "silnie wzrostowy" zakłada, że znajdujemy się właśnie na początku potężnego ruchu wzrostowego (potwierdzają to również wskazania wybranych
28 marca 2022
LTC scenariusza A - wzrostowy Scenariusz A dla LTC zakłada, że obecnie znajdujemy się już w fali pośredniej 3 w fali głównej 3 w fali cykl 3   ! ! !  Jeśli to założenie jest prawdziwe to w dłuższej perspektywie jesteśmy obecnie na początku bardzo dużego ruchu w górę (tzw. 3w3w3
28 marca 2022
LTC scenariusza B - spadkowy Scenariusz B dla LTC zakłada, że obecnie znajdujemy się w fali głównej C korekty Płaskiej ABC (która jest falą cykl 2). Jeśli to założenie byłoby prawdziwe to fala główna C powinna być pięciofalowym Impulsem lub Diagonalną Końcową.  Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w
ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta - poprawne oznaczanie