ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce

Ramki Struktur Falowych (RSF)

10 marca 2022
RSF - Ramki Struktur Falowych, KOMBINACJA - przykład praktyczny E Pytanie: Należy nauczyć się patrzeć na wykres ceny przez pryzmat Ramek Struktur Falowych (RSF). Czy potrafisz oznaczyć poniższą Kombinację zgodnie z regułami Elliotta dla Kombinacji? Rysunek #1. Przykład Kombinacji spełniający Reguły Elliotta dla Kombinacji na rynku byka. Odpowiedź: Poniżej pokazano
02 marca 2022
RSF - Ramki Struktur Falowych, KOMBINACJA - przykład praktyczny F Pytanie: Należy nauczyć się patrzeć na wykres ceny przez pryzmat Ramek Struktur Falowych (RSF). Czy potrafisz oznaczyć poniższą Kombinację zgodnie z regułami Elliotta dla Kombinacji? Rysunek #1. Przykład Kombinacji spełniający Reguły Elliotta dla Kombinacji na rynku byka. Odpowiedź: Poniżej pokazano
25 lutego 2022
RSF - Ramki Struktur Falowych, ZYGZAK - przykład praktyczny D Pytanie: Należy nauczyć się patrzeć na wykres ceny przez pryzmat Ramek Struktur Falowych (RSF). Czy potrafisz oznaczyć poniższy Zygzak podwójny zgodnie z regułami Elliotta dla Zygzaków? Rysunek #1. Przykład Zygzaka spełniający Reguły Elliotta dla Zygzaka na rynku byka. Odpowiedź: Poniżej
24 lutego 2022
RSF - Ramki Struktur Falowych, ZYGZAK - przykład praktyczny C Pytanie: Należy nauczyć się patrzeć na wykres ceny przez pryzmat Ramek Struktur Falowych (RSF). Czy potrafisz oznaczyć poniższy Zygzak podwójny zgodnie z regułami Elliotta dla Zygzaków? Rysunek #1. Przykład Zygzaka spełniający Reguły Elliotta dla Zygzaka na rynku byka. Odpowiedź: Poniżej
23 lutego 2022
RSF - Ramki Struktur Falowych, IMPULS - przykład praktyczny B Pytanie: Należy nauczyć się patrzeć na wykres ceny przez pryzmat Ramek Struktur Falowych (RSF). Czy potrafisz oznaczyć poniższy Impuls zgodnie z regułami Elliotta dla Impulsu? Rysunek #1. Przykład Impulsu spełniający Reguły Elliotta dla Impulsu na rynku byka. Odpowiedź: Poniżej pokazano
21 lutego 2022
RSF - Ramki Struktur Falowych, IMPULS - przykład praktyczny A Pytanie: Należy nauczyć się patrzeć na wykres ceny przez pryzmat Ramek Struktur Falowych (RSF). Czy potrafisz oznaczyć poniższy Impuls zgodnie z regułami Elliotta dla Impulsu? Rysunek #1. Przykład Impulsu spełniający Reguły Elliotta dla Impulsu na rynku byka. Odpowiedź: Poniżej pokazano

e l l i o t w a v e . p l  -  jest blogiem wspierającym edukację i szkolenie z Teorii Fal Elliotta. Wiedza dostępna poprzez serwis opiera się na dwóch filarach: rzetelne podstawy teoretyczne i praktyka rynkowa.

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus