ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
10 marca 2022

RSF #8

RSF - Ramki Struktur Falowych, KOMBINACJA - przykład praktyczny E

 

Pytanie: Należy nauczyć się patrzeć na wykres ceny przez pryzmat Ramek Struktur Falowych (RSF). Czy potrafisz oznaczyć poniższą Kombinację zgodnie z regułami Elliotta dla Kombinacji?

 

Ramki Struktur Falowych - Kombinacja przykład bez oznaczeń

Rysunek #1. Przykład Kombinacji spełniający Reguły Elliotta dla Kombinacji na rynku byka.

 

 

Odpowiedź: Poniżej pokazano jak wykorzystać RAMKI STRUKTUR FALOWYCH (RSF), do prawidłowego zidentyfikowania i oznaczenia struktur falowych dla Kombinacji.

 

Ramki Struktur Falowych - Kombinacja przykład z oznaczeniami

Rysunek #2: Przykład wykorzystania Ramek Struktur Falowych do prawidłowego oznaczenia struktur spełniających Reguły Elliotta dla Kombinacji. 

 

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus