ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
14 lutego 2022

RSF #1

RSF - Ramki Struktur Falowych - co to jest.

 

Praktycznie każdą falę Elliotta można rozbić na Struktury podstawowe, napędzające i korygujące. Koniec jednej Struktury jest zawsze początkiem następnej Struktury. Dla łatwiejszego zrozumienia w jaki sposób można dekomponować falę Elliotta na poszczególne struktury podstawowe, można posłużyć się „Ramkami Struktur Falowych” (RSF). Poniżej podano przykład RSF dla Impulsu i dla Korekty Trójkątnej. 

 

 

Ramka Struktury Falowej - Impuls

 

Zadaniem ramki jest pokazanie początku i końca danej struktury falowej jej długości oraz zakres czasowy. Z uwagi na to, że ekstrema cenowe struktury mogą nie pokrywać się z jej początkiem i końcem, górna i dolna granica ramki może być przekraczana (co przy okazji pomaga określić charakter danej struktury). 

 

Zielony kolor ramek zarezerwowany jest dla struktur napędzających a czerwony dla struktur korekcyjnych. Wysokość Ramki Struktury Falowej, jest długością fali. Wiedza o tym jak mierzy się długość fali (struktury falowej) ma to istotne znaczenie przy pomiarach fal. 

 

 

RSF - Trójkąt

 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku struktur napędzających (w zielonych ramkach), początek i koniec struktury mieści się (prawie zawsze) w granicach ramek. Inaczej jest w przypadku niektórych korekt (ramki czerwone), gdzie środkowa część struktury może przekraczać górną lub dolną granicę ramki i to czasami dość znacznie. Ma to kapitalne znaczenie przy rozpoznawaniu struktur falowych, dlatego warto o tym pamiętać. 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus