ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
23 lutego 2022

RSF #5

RSF - Ramki Struktur Falowych, IMPULS - przykład praktyczny B

 

Pytanie: Należy nauczyć się patrzeć na wykres ceny przez pryzmat Ramek Struktur Falowych (RSF). Czy potrafisz oznaczyć poniższy Impuls zgodnie z regułami Elliotta dla Impulsu?

 

Ramki Struktur Falowych - Impuls przykład bez oznaczeń

Rysunek #1. Przykład Impulsu spełniający Reguły Elliotta dla Impulsu na rynku byka.

 

 

Odpowiedź: Poniżej pokazano jak wykorzystać RAMKI STRUKTUR FALOWYCH (RSF), do prawidłowego zidentyfikowania i oznaczenia struktur falowych dla Impulsu.

 

Ramki Struktur Falowych - Impuls przykład z oznaczeniami

Rysunek #2: Przykład wykorzystania Ramek Struktur Falowych do prawidłowego oznaczenia struktur spełniających Reguły Elliotta dla Impulsu. 

 

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus