ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
18 lutego 2022

RSF #3

RSF - Ramki Struktur Falowych - przykład teoretyczny

 

Patrząc na wykres ceny często bardzo trudno jest dostrzec Struktury w ramach podstawowej fali Elliotta, a co za tym idzie prawidłowe oznaczenie fal Elliotta jest bardzo trudne. Zastosowanie Ramek Struktur Falowych może nieco ułatwić to zadanie. Poniżej pokazano czysty wykres ceny na rynku byka oraz kolejne przekształcenia tego wykresu, aż do uzyskania prawidłowego oznaczenia fal, zgodnie z regułami dla fal Elliotta.

 

Ramki Struktur Falowych - czysty wykres ceny

 

Rysunek #1. Czysty wykres ceny.

 

 

Ramki Struktur Falowych - wykres ceny z ramkami

Rysunek #2: Wykres ceny z zastosowaniem Ramek Struktur Falowych. 

 

 

Ramki Struktur Falowych - oznaczenia fal w ramkach

Rysunek #3: Wewnętrzne oznaczenie poszczególnych Ramek Struktur Falowych. 

 

 

Ramki Struktur Falowych - oznaczenia fal Elliotta

Rysunek #4:Wykres ceny z prawidłowo oznaczonymi falami Elliotta.

 

 

Ramki Struktur Falowych (RSF) są koncepcją autorską, którą stworzyłem by poradzić sobie z łatwiejszym dostrzeganiem na wykresach, struktur fal Elliotta. Dopiero kiedy zacząłem patrzeć na wykres cenowy z perspektywy RSF zacząłem „widzieć” układające się fale Elliotta.

W podręczniku "iRek o falach Elliotta" zostały opisane wszystkie istotne Struktury Falowe oraz podane zostały zasady ich wewnętrznej budowy. Dla każdej Struktury przedstawiono Reguły jakie muszą być spełnione dla zaliczenia danej Struktury jako fali Elliotta oraz Wskazówki dające dodatkowe potwierdzenia. Dla każdej Struktury przedstawiono przykłady teoretyczne wg. koncepcji RSF oraz przykłady wykresów rynkowych z prawidłowo oznaczonymi falami Elliotta.

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus