ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
25 lutego 2022

RSF #7

RSF - Ramki Struktur Falowych, ZYGZAK - przykład praktyczny D

 

Pytanie: Należy nauczyć się patrzeć na wykres ceny przez pryzmat Ramek Struktur Falowych (RSF). Czy potrafisz oznaczyć poniższy Zygzak podwójny zgodnie z regułami Elliotta dla Zygzaków?

 

Ramki Struktur Falowych - Zygzak podwójny przykład bez oznaczeń

Rysunek #1. Przykład Zygzaka spełniający Reguły Elliotta dla Zygzaka na rynku byka.

 

 

Odpowiedź: Poniżej pokazano jak wykorzystać RAMKI STRUKTUR FALOWYCH (RSF), do prawidłowego zidentyfikowania i oznaczenia struktur falowych dla Zygzaka podwójnego.

 

Ramki Struktur Falowych - Zygzak podwójny przykład z oznaczeniami

Rysunek #2: Przykład wykorzystania Ramek Struktur Falowych do prawidłowego oznaczenia struktur spełniających Reguły Elliotta dla Zygzaka. 

 

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus