ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
08 października 2022

Złoto 20221008 zmiana scen. starego B w nowy A

Złoto zmiana starego scenariusza B w nowy scenariusz A

 

Po zanegowaniu dnia 28.04.2022r., dotychczasowego scenariusza A i jego odrzuceniu o czym tutaj, dotychczasowy stary scenariusz B (scenariusz alternatywny) staje się nowym scenariuszem A (scenariusz bazowy). 

Oznaczenia fal Elliotta na tym wykresie są konsekwencją przyjęcia oznaczeń w scenariuszu historycznym.

 

Po przyjęciu nowego scenariusza A konieczne będzie stworzenie również nowego scenariusza B (w najbliższej przyszłości).


Na wykresie Złoto - nowy scenariusz A - na interwale 1T (jeden tydzień).

Wykres stworzony przy wykorzystaniu platformy TradingView.

 

 

Poziom odwołania tego scenariusza (na Złoto / Dolar USA - FX_IDC) to: 2075,14 $ . 

Poziom ten wynika z reguły Elliotta dla fali Impulsowej, gdzie fala cykl 2 nie może przebić początku fali cykl 1. 

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal.  

Opisy korekt przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Zygzaku, Płaskiej, Trójkącie i jego rodzajach

Opisy fal napędzających przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Impulsie, Impulsie wydłużonym, Diagonalnej.

 

 

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus