ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
03 marca 2022

Fale Elliotta - Impuls wydłużony

Impuls wydłużony

 

W fali impulsowej często jedna z fal napędzających, zwykle fala 3 lub fala 5, ulega wydłużeniu. Fala wydłużona to rozciągnięta fala impulsowa, której fale napędzające niższego rzędu są równie duże lub nawet większe niż nierozciągnięte fale napędzające tej fali impulsowej.
Rysunek poniżej przedstawia diagramy wydłużeń fal 1, 3 i 5. Czasami początkowe pod-fale, fali impulsowej mają mniej więcej taką samą długość i dlatego trudno jest określić, która fala napędzająca jest wydłużona. Ten aspekt jest pokazany na rysunku, gdzie fala wydłużona to odpowiednio fala 1, 3 lub 5.

 

Impuls. Wydłużenie fali 1. Wydłużenie fali 3. Wydłużenie fali 5.

 

Ze względów praktycznych nie ma znaczenia, która z fal zostanie wydłużona, o ile będzie w sumie dziewięć fal. Wydłużenia trzeciej fali są często widoczne na rynkach akcji, podczas gdy wydłużenia piątej fali są często widoczne na rynkach towarowych i krypto. 

Jeśli fala 1 zostanie wydłużona, spodziewaj się, że fale 3 i 5 będą miały mniej więcej równą długość.
Jeśli fala 3 jest wydłużona, spodziewaj się, że fala 5 będzie w przybliżeniu równa fali 1.
Jeśli fale 1 i 3 są mniej więcej równe, spodziewaj się, że fala 5 zostanie wydłużona. Po zakończeniu wydłużenia piątej fali należy spodziewać się szybkiego i ostrego powrotu do drugiej pod-fali tego wydłużenia.
Rzadko kiedy wydłużają się dwie fale napędzające, ale jeśli tak się stanie, zwykle jest to fala 3 i 5. Nazywamy tę strukturę podwójnym wydłużeniem.
Kiedy wydłużenie występuje w obrębie fali wydłużonej, często wydłużenie niższego rzędu znajduje się w tej samej pozycji do fali, co wydłużenie, którego jest częścią. Na przykład pod-fala 3 jest często wydłużona w wydłużeniu fali 3.

 

Wydłużenie fali w impulsie. Wydłużenie w wydłużeniu. Stopnie fal. Rzędy fal.

 

Przedstawiony na tym rysunku schemat ustalania porządku fal jest jedną z najistotniejszych wskazówek. Zapamiętaj ją dobrze.

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus