ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
16 lutego 2022

Fale Elliotta - stopnie

Stopnie / rzędy oznaczeń fal Elliotta 

 

Fale Elliotta mają charakter fraktalny (samopodobny) i każdy fraktal może być traktowany jako inny stopień.

 

Oznaczenia dla różnych stopni fal Elliotta

 

Stopnie najlepiej określić najpierw na podstawie najwyższego możliwego przedziału czasowego, a następnie określone w ten sposób pod-podziały każdej fali oznaczać o jeden stopień niżej. Każdy niższy stopień może wymagać zobaczenia go dopiero w niższym przedziale czasowym, aż analityk w końcu może przyjrzeć się najnowszemu ruchowi np. w minutowym przedziale czasowym. Najlepszym przedziałem czasowym na rozpoczęcie nowego oznaczania fal jest miesięczny przedział czasowy z możliwie największą ilością danych wstecz.

 

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus