ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
17 lutego 2022

Fale Elliotta - Tabela oznaczeń stopni fal

Sposoby oznaczania stopni / rzędów fal

 

Jest kilka standardów oznaczeń. W niniejszym blogu i książce, przyjęto standard zaimplementowany na platformie TradingView.

 

Tabela oznaczeń rzędów stopni fal Elliotta

 

Czas trwania dla każdego stopnia jest jedynie bardzo przybliżoną wskazówką. Ponieważ w czasie trwania fal o tym samym stopniu istnieją różnice (niektóre fale tego samego stopnia zabierają znacznie więcej czasu niż inne), należy zachować elastyczność w stosowaniu stopni oznakowania i oczekiwania, jak długo fala o określonym stopniu powinna trwać. Najprostsze i najdokładniejsze jest rozpoczęcie oznaczania fal na wykresie miesięcznym i szukanie fal o stopniu „Cyklu”, a następnie przejście stamtąd do niższych ram czasowych i niższych stopni.


Niższe stopnie fal wydają się wymagać większej elastyczności w czasie trwania niż wyższe stopnie fal. Należy zakwestionować falę o stopniu „Cykl”, która trwała tylko kilka tygodni, ale niekoniecznie falę „subminuette”, która zamiast kilkunastu minut trwała godziny czy nawet dni. Jednak na niektórych rynkach występują takie zachowania fal, które wymuszają dużą elastyczność co do czasu trwania fali o określonym stopniu (np. na Rynku Kryptowalut).

 

Jednym z elementów poznawania danego rynku jest analiza właśnie tej cechy zachowywania się fal.

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus