ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
07 marca 2022

Fale Elliotta - Trójkąt

Trójkąt - Korekta Trójkątna 

 

Trójkąt zwykły 

 

Trójkąt w falach Elliotta to boczna struktura korekcyjna z falami oznaczonymi A-B-C-D-E. 

 

 

W Trójkącie linia łącząca punkty końcowe fal A i C nazywana jest linią trendu A-C, a linia łącząca punkty końcowe fal B i D nazywana jest linią trendu B-D. Fala E może zakończyć się przed lub poza linią trendu A-C i bardzo rzadko kończy się na samej linii. Gdy Trójkąty się rozwijają, ich fale zwykle ściśle przylegają do linii trendu. Czasami cena może nieznacznie przekroczyć linię trendu trójkąta, ale powinna szybko się odwrócić i cofnąć w ramach struktury tego trójkąta.

 

W większości przypadków wszystkie fale trójkąta są zygzakami, a że zygzak jest trójką (strukturą trójfalową), to korektę trójkątną nazywamy strukturą 3-3-3-3-3 (ponieważ składa się z pięciu fal, z których każda musi mieć strukturę trójfalową).

 

 

W większości wypadków wszystkie fale ABCDE są po prostu zygzakami. Często też cztery z pośród pięciu fal to zygzaki a jedna jest inną korektą. Ta jedna inna fala często przyjmuje postać Zygzaka Podwójnego lub innej korekty kombinowanej np. Płaskiej Podwójnej lub Kombinacji Podwójnej (najczęściej jest to fala C, D lub E), a czasami przyjmuje postać korekty Trójkątnej (najczęściej takim trójkątem w trójkącie jest fala E).

 

Po zakończeniu trójkąta zawsze następuje ruch ceny poza trójkąt w tym samym kierunku, w którym cena weszła w trójkąt. Korekty trójkątne w ramach fal Elliotta są zawsze formacjami kontynuacji (w przeciwieństwie do formacji trójkąta z analizy technicznej). 

 

W jakich miejscach na wykresie występują korekty Trójkątne ?

 

Ogólna reguła jest taka, że korekty trójkątne poprzedzają ostatnia falę napędzającą w strukturach wyższego rzędu.

 

Miejsca występowania Trójkąta we wzorcowej fali Elliotta.

a) Trójkąt jako jedyna struktura korekcyjna może występować tylko w pozycji Fali 4 lub Fali B  

b) Trójkąt jest też jedyną strukturą korekcyjną która NIE MOŻE wystąpić w pozycji Fali 2 

 

Trójkąt występuje na wykresie tylko w określonych miejscach, falach.

 

 

 

c) Trójkąt może występować w fali X, która jest łącznikiem w korektach wielokrotnych (np. Zygzak Podwójny). 

 

Fale Elliotta - występowanie na wykresie Korekty Trójkątnej

 

 

 

d) Trójkąty mogą również tworzyć jedną z fal w ramach korekty Kombinowanej (najczęściej ostatnią).

 

Korekta Trójkątna w Kombinacji Podwójnej jako ostatnia fala Y

 

 

 

Korekty trójkątne dzielą się na trzy rodzaje: zwężone, barierowe i rozszerzone, ale o tym już w kolejnym artykule.

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus