ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
01 października 2022

S&P500 20221001 - Scenariusz A (1T/1D)

S&P500 scenariusz lokalny A 

 

Do oznaczenia fal Elliotta w scenariuszu lokalnym A założyłem, że realizuje się scenariusz fundamentalny Alfa

Możliwe jest oznaczenie obecnego ruchu w dół (fala główna 2) jako rozwijającej się korekty Zygzak ABC. 

Fala pośrednia A rozwinęła się jako impuls, zakończona jest też fala pośrednia B którą można uznać za Zygzak ABC z wydłużona falą minor C. Obecnie rozwijająca się fala pośrednia C powinna być impulsem lub diagonalną. 

Na wykresie oznaczono oczekiwane dla tego scenariusza poziomy cenowe fal, wynikające ze zniesień i zasięgów Fibonacciego.

 

Alternatywny lokalny scenariusz B przedstawiony jest w innym artykule tutaj

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal

 

 

Interwał 1T (1 tydzień)

 

Interwał 1D (1 dzień)

 

 

Wykresy sporządzono w oparciu o platformę TradingView.

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal.  

Opisy korekt przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Zygzaku, Płaskiej, Trójkącie i jego rodzajach

Opisy fal napędzających przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Impulsie, Impulsie wydłużonym, Diagonalnej.

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus