ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
01 października 2022

S&P500 20221001 - Scenariusz B (1T/1D)

S&P500 scenariusz lokalny B 

 

Do oznaczenia fal Elliotta w scenariuszu lokalnym B założyłem, że realizuje się scenariusz fundamentalny Beta.  

Możliwe jest oznaczenie obecnego ruchu w dół (fala supercykl 4) jako rozwijającej się korekty Kombinowanej WXYXZ. 

Falę cykl W można oznaczyć jako Zygzak ABC, falę cykl X można oznaczyć jako Zygzak ABC, falę cykl Y można oznaczyć jako Zygzak ABC, drugą falę cykl X można oznaczyć jako Zygzak ABC. Jeśli te oznaczenia są poprawne to fala cykl Z też powinna być Zygzakiem ABC (choć to nie jest pewnik). Obecnie może kształtować się fala główna A w fali cykl Y.

Ewentualne poziomy cenowe będzie można wstępnie oznaczyć po zakończeniu fali głównej A, a dokładniej po zakończeniu fali głównej B w fali cykl Z.

 

Alternatywny lokalny scenariusz A przedstawiony jest w innym artykule tutaj

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal

Opisy korekty Kombinowanej WXYXZ przedstawiono szczegółowo w Książce. 

 

Interwał 1T (1 tydzień)

 

Interwał 1D (1 dzień)

 

 

Wykresy sporządzono w oparciu o platformę TradingView.

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal.  

Opisy korekt przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Zygzaku, Płaskiej, Trójkącie i jego rodzajach

Opisy fal napędzających przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Impulsie, Impulsie wydłużonym, Diagonalnej.

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus