ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
01 października 2022

S&P500 20221001 - 3M - scen. Alfa

S&P500 scenariusz fundamentalny Alfa 

 

Właśnie skończył się III kwartał 2022r. W takich momentach warto spojrzeć na rynek nieco szerzej. Poniżej przedstawiono oznaczenie fal Elliotta na wykresie S&P500 na podstawie dostępnych danych historycznych w ujęciu 3 miesięcznym (3M). Jednak należy pamiętać, że im dalej w przeszłość sięgamy oznaczeniami fal Elliotta tym bardziej jesteśmy narażeni na błędy oznaczeń. Błąd popełniony gdzieś na początku niesie bowiem w sobie skutki w następnych okresach. 

W takim razie dlaczego podejmuję taką próbę? Ponieważ z pewnym prawdopodobieństwem mogę uzyskać ogólny obraz sytuacji w jakiej jesteśmy obecnie. Poza tym jeśli możliwe będzie stworzenie scenariusza alternatywnego to zobaczę czy nie ma tam miejsc które się pokrywają ze scenariuszem bazowym, co może dać mi przewagę rynkową. 

Alternatywny fundamentalny scenariusz Beta przedstawiony jest w artykule tutaj.

 

Porównanie scenariuszy fundamentalnych Alfa i Beta pokazuje, że oba pokrywają się odnośnie obecnych spadków. Różnić się mogą jednie w ocenie ich zasięgów, a więc dla inwestora jest to potwierdzenie obecnego trendu spadkowego, a dla tradera średnioterminowy wyznacznik gry na spadki.

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal. 

Dlaczego wykres w skali logarytmicznej? Przeczytaj artykuły: skala logarytmiczna i kanał logarytmiczny.

 

 

 

 

Poniżej ten sam wykres, ale w zwykłej skali arytmetycznej.

 

 

Wykresy sporządzono w oparciu o platformę TradingView.

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal.  

Opisy korekt przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Zygzaku, Płaskiej, Trójkącie i jego rodzajach

Opisy fal napędzających przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Impulsie, Impulsie wydłużonym, Diagonalnej.

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus