ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
11 marca 2022

BTC 20220311 skala logarytmiczna

Skala arytmetyczna vs logarytmiczna 

 

Czasami patrząc na wykres ceny trudno dostrzec na nim struktury falowe które pozwoliłyby na prawidłowe oznaczenie fal Elliotta. 

trudno jest oznaczyć fale Elliotta na BTC w skali arytmetycznej

 

Dlatego na wykresach, na których zmiany cen osiągają wartości kilku rzędów wielkości warto przejść ze skali arytmetycznej na skalę logarytmiczną. 

Na wykresie BTC w skali logarytmicznej łatwiej dostrzec fale Elliotta

 

Wtedy dostrzeżenie fal Elliotta i ich prawidłowe oznaczenie może być dużo prostsze. 

Na wykresie BTC w skali logarytmicznej łatwiej oznaczyć fale Elliotta

 

A jak wygląda to oznaczenie gdy wrócimy do skali arytmetycznej?

Na wykresie BTC w skali arytmetycznej trudno jest oznaczyć fale Elliotta

 

Male podsumowanie:

Jeśli wykres z którym pracujemy, charakteryzuje się zmianami cen o kilka rzędów wielkości, to warto przejść na skalę logarytmiczną, gdzie oznaczenie fal Elliotta może być dużo prostsze. Należy jednak zwrócić tu uwagę, że przejście na skalę logarytmiczną interesuje nas tylko z punktu widzenia dostrzeżenia kształtu fal. Wszelkie pomiary długości fal, zasięgów korekcyjnych czy wyznaczanie docelowych poziomów cenowych, powinny być robione w skali arytmetycznej.

.

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus