ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
31 marca 2022

BTC 20220331 scenariusz B (1D)

BTC scenariusz B (średni wzrost) - czy weszliśmy w Trójkąt?

 

Scenariusz B (średni wzrost)

Scenariusz B można by określić obecnie jako "średnio wzrostowy". Scenariusz B zakłada, że znajdujemy się obecnie w fali minor D w fali pośredniej (4) która może rozwijać się jako korekta Trójkątna. To oznaczałoby, że po zakończeniu Trójkąta czeka nas jeszcze jeden ruch w gorę w fali pośredniej (5), co zakończy falę główną ((1)). Później będziemy mogli się spodziewać istotnego spadku cen w fali korekcyjnej stopnia głównego ((2)).

 

Oznaczenie fal Elliotta na wykresie BTC na interwale 1M (miesięcznym) pokazano w tym artykule.

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal.

 

Jeśli ten scenariusz został prawidłowo rozpoznany i oznaczony to musimy tu zwrócić uwagę na wewnętrzną budowę korekt trójkątnych w Teorii Fal Elliotta, co opisano w książce oraz wspomniano w tych artykułach o Trójkącie i Rodzajach Trójkątów

Teoria mówi, że Trójkąt ABCDE może składać się tylko z fal które są strukturami trójfalowymi, czyli że żadna z fal w Trójkącie nie może być strukturą napędzającą, to znaczy nie może być ani Impulsem ani Diagonalną

 

Wykres BTC scenariusz B na interwale 1T.  

BTC Bitcoin oznaczanie fal Elliotta scenariusz B (wzrostowy) 1T

 

Jeśli mamy do czynienie z Trójkątem pędzącym (ponieważ koniec fali minor B wyszedł poza początek fali minor A) to w takim razie fala minor A (zakończona) musi być strukturą trójfalową, fala minor B (zakończona) musi być strukturą trójfalową, fala minor C (zakończona) musi być strukturą trójfalową oraz potencjalnie budująca się obecnie fala minor D też musi być strukturą trójfalową - oczywiście cały czas przy założeniu że jesteśmy w Trójkącie w którym sprawdzamy sobie Reguły Elliotta - w tym poziomy odwołania scenariusza - dla Trójkątów (co opisano w Książce). 

Pojawia się pytanie, czy w takim razie poszczególne swingi dają się oznaczyć jako struktury trójfalowe w Trójkącie - zgodnie z Teorią Fal Elliotta? 

Na poniższym wykresie pokazano, że tak, jest to możliwe.

 

Wykres BTC scenariusz B na interwale 1D.

BTC Bitcoin oznaczanie fal Elliotta scenariusz B (wzrostowy) 1D

 

Jeśli pokazane tu oznaczenie fal okazałoby się właściwe, to w obecnym ruchu w górę w fali minor D należy upatrywać ruchu trójfalowego (pojedynczego lub wielokrotnego) lub w rzadkich wypadkach korekty Trójkąt (co opisano w Książce). Niezależnie od typu tego ruchu, z Reguł Elliotta dla Trójkątów możemy określić obecny poziom odwołania scenariusza B. Poziomem tym jest koniec fali minor C, bo z Reguł wiemy że jeśli mamy do czynienia z Trójkątem, to poziom ten nie powinien być już przekroczony. Na wykresie BTC Index poziom ten wynosi 32 992,55 $. 

 

UWAGA:

Uważny obserwator który przeanalizuje Scenariusz A i Scenariusz B mógłby zauważyć pewien zgrzyt w oznaczaniu fal Elliotta dla tych scenariuszy. Ten sam swing na jednym wykresie oznaczono jako Impuls, a na drugim wykresie jako Korektę. Wiadomo o który swing chodzi? Włączają się czerwone lampki? 

Tak, chodzi o swing w okresie od dołka z 22 czerwca 2021 do szczytu z 10 listopada 2021. 

Oznaczanie fal Elliotta Impuls vs Korekta BTC Bitcoin scenariusze A i B

W scenariuszu A oznaczono Impuls z wydłużonymi falami trzecią i piątą. W scenariuszu B oznaczono strukturę korekcyjną w postaci Zygzaka pojedynczego. Dla tych co już czytają moją książkę, może być już wiadome, że korekta typu Zygzak jest typem szybkiej korekty której główną rolą jest szybkie skorygowanie ceny, a nie zyskiwanie na czasie oraz to, że ten typ korekty ma pewne cechy Impulsu (np. szybka zmiana ceny w czasie).

 

Warto tu zwrócić uwagę, że oba oznaczenia są zgodne z Regułami fal Elliotta. Co to oznacza? 

No cóż właśnie trafiliśmy na przypadek za który Teoria Fal Elliotta jest krytykowana jako niejednoznaczna, a w związku z tym niegodna zaufania. Dla mnie osobiście nie jest to wada, postrzegam tę właściwość teorii Elliotta jako jej istotną cechę, gdzie odwzorowane jest takie zachowanie rynku w którym "sam rynek" nie wie co zrobi. Poza tym to właśnie ta cecha oraz trudność w rozpoznaniu rzędu fal tworzą alternatywne scenariusze na które należy być przygotowanym. 

Co bardzo ważne, jeden i drugi scenariusz podpowiada poziomy (wynikające z Reguł Elliotta) przy których uzyskujemy większą pewność odnośnie ich realizacji lub odwołania. 

 

 

O szczegółach scenariuszy A, B i C (aktualnych na moment ich opracowania) możesz przeczytać w artykułach: scenariusz A (1D), scenariusz B (1D), scenariusz C (1D).  

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal.

Dlaczego wykres w skali logarytmicznej? Przeczytaj artykuły: skala logarytmiczna i kanał logarytmiczny.

Opisy korekt przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Zygzaku, Płaskiej, Trójkącie i jego rodzajach

Opisy fal napędzających przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Impulsie, Impulsie wydłużonym, Diagonalnej.

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus