ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
11 marca 2022

BTC 20220311 scenariusze A B i C

BTC alternatywne scenariusze A B i C

 

Dosyć często gdy oznaczamy wykres danego waloru falami Elliotta pojawiają się alternatywne możliwości prawidłowego oznaczenia fal Elliotta. 

Niektórzy analitycy finansowi widzą w tym słabość Teorii Fal Elliotta, zarzucając jej brak jednoznaczności. Ja postrzegam tę cechę jako odwzorowanie rzeczywistości. Rozwój bieżącej sytuacji zarówno w rzeczywistości jak i na rynkach, bardzo często zależy od czegoś na co nie mamy wpływu. Dla sytuacji bieżącej oznacza to scenariusze  alternatywne A lub B, a może więcej.

W pewnym sensie można porównać to do stanu superpozycji w mechanice kwantowej. Wszystkie scenariusze są realizowane jednocześnie dopóki nie wydarzy się coś, co spowoduje, że w naszej rzeczywistości realizuje się jeden z tych scenariuszy. W efekcie chodzi więc o to by oszacować prawdopodobieństwo realizacji danego scenariusza. Nie chodzi nawet o to żeby podawać je liczbowo, raczej należy oszacować, że jeden scenariusz jest bardziej prawdopodobny od drugiego. 

Co wpływa na to, że na wykresie widzimy możliwość poprawnego oznaczenia fal Elliotta w dwóch różnych scenariuszach? 

Moim zdaniem najczęściej wpływa na to stopień / rząd fal (patrz artykuły: Stopnie fal i Tabela oznaczeń). Po prostu czasami trudno jest stwierdzić w momencie gdy patrzymy na wykres czy mamy do czynienia z zakończoną falą czy może jest to dopiero jej część w postaci jej pod-fali. Na szczęście są sposoby by sobie z tym radzić, ale o nich innym razem. 

 

Jak to wygląda w praktyce?  Dla przykładu spójrzmy na bieżącą sytuację na Bitcoinie (BTC). 

(dlaczego użyto skali logarytmicznej poczytaj artykuł: skala arytmetyczna vs logarytmiczna)

Wykres BTC skala logarytmiczna 1M

 

 

Wydaje się, że do pewnego momentu sytuacja na BTC rozwinęła w sposób który jest w miarę jednoznaczny (choć nie mamy 100% pewności). Tym momentem jest grudzień 2018r., kiedy zakończyła się fala Cykliczna II (co to jest fala cykliczna II? patrz artykuł: Tabela oznaczeń). 

BTC Teoria Fal Elliotta możliwe scenariusze

 

Dalsze prawidłowe oznaczanie fal jest możliwe w kilku scenariuszach. Przedstawię je w kolejności oszacowanego przeze mnie prawdopodobieństwa ich realizacji.

SCENARIUSZ A

BTC Teoria Fal Elliotta scenariusz A oznaczanie fal

 

SCENARIUSZ B

BTC Teoria Fal Elliotta scenariusz B oznaczanie fal

 

SCENARIUSZ C

BTC Teoria Fal Elliotta scenariusz B oznaczanie fal

 

Male podsumowanie:

Dla każdego z powyższych scenariuszy należy dodatkowo określić punkty potwierdzające i odrzucające dany scenariusz. Punkty te wynikają z Reguł dla fal Elliotta co jest szczegółowo opisane w Książce. Rozważenie scenariuszy alternatywnych przy oznaczaniu fal Elliotta jest kluczowym elementem sukcesu tradera czy inwestora, który powinien wiedzieć w którym miejscu założenie pozycji jest obarczone najmniejszym ryzykiem, jaki jest potencjalny zasięg zmiany ceny oraz w którym miejscu należy wyjść z pozycji przy najmniejszych stratach, ponieważ realizuje się inny scenariusz.

.

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus