ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
31 marca 2022

BTC 20220331 scenariusz C (1D)

BTC scenariusz C (dalsze spadki) - czy czeka nas głębsza korekta?

 

Scenariusz C (dalsze spadki)

Scenariusz C można określić jako "kontynuacja spadków". Jest to już trzeci możliwy obecnie scenariusz zgodny z "Regułami dla fal Elliotta". W scenariuszu C zakładamy, że znajdujemy się teraz w korekcie, a konkretnie w fali głównej ((2)) w fali pośredniej (B) korekty typu Zygzak ABC.

Z uwagi na fakt, że Bitcoin w falach drugich stopnia cykl, głównego czy też pośredniego zwykle schodzi bardzo nisko (zniesienia rzędu nawet 80-90%) to potencjalne spadki mogą być duże lub nawet bardzo duże.

 

Oznaczenie fal Elliotta na wykresie BTC na interwale 1M (miesięcznym) pokazano w tym artykule.

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal.

 

Wykres BTC scenariusz C na interwale 1T.  

BTC Bitcoin oznaczanie fal Elliotta scenariusz C (spadkowy) 1T

 

 

Jeśli ten scenariusz został prawidłowo rozpoznany i oznaczony, to naszej analizie będzie podlegać tu korekta typu Zygzak (na razie możemy założyć, że to pojedynczy Zygzak). Szczegółowo Zygzaki (pojedyncze i wielokrotne) opisano w książce oraz ogólnie w tym artykule

Teoria Elliotta mówi, że korekta Zygzak pojedynczy ABC składa się z trzech fal z których fala A może być Impulsem lub Diagonalną początkową, fala B może być dowolną korektą, a fala C może być Impulsem ani Diagonalną końcową

Należy zatem sprawdzić, czy możliwe jest takie oznaczenie fal tego Zygzaka tak by spełnione były Reguły Elliotta dla korekt typy Zygzak. 

Na razie możemy zająć się swingiem (A) bo wygląda, że jest skończony. Co do swingu (B) to na razie nie mamy pewności czy się już zakończył (choć pojawiają się pewne przesłanki jak np. relacja 1:1 co pokazuje "rozszerzenie Fibo bazujące na trendzie"). Zacznijmy więc od próby rozpisania fali pośredniej (A) w potencjalnej fali głównej ((2)) Zygzaka ABC, która musi być albo Impulsem albo Diagonalną początkową. Czy jest to możliwe? Na poniższym wykresie pokazano, że tak, jest to nieco karkołomne ale jednak możliwe.

 

Wykres BTC scenariusz C na interwale 1D.

BTC Bitcoin oznaczanie fal Elliotta scenariusz C (spadkowy) 1D

 

W tym scenariuszu zadaniem tradera (lub inwestora) jest obecnie śledzenie rozwijającej się fali pośredniej (B) w fali głównej ((2)). W Zygzaku ABC koniec fali B nie może przekroczyć początku fali A, ale zwykle osiąga on poziom około 0,5 zniesienia fali A. Zatem jeśli koniec fali B przekroczy początek fali A, to ten scenariusz jest odwołany. Jeśli jednak fala B w okolicach zniesienia 50% fali A zawróci, a następnie przebije koniec fali A, to prawdopodobieństwo realizacji tego scenariusza gwałtownie wzrośnie. Inny kluczowy punkt odwołania tego scenariusza to zejście końca fali głównej ((2)) poniżej początku fali głównej ((1)) - co oznaczono na wykresie z interwałem 1T.

 

UWAGA:

Uważny obserwator który przeanalizuje Scenariusz A i Scenariusz C mógłby zauważyć pewien zgrzyt w oznaczaniu fal Elliotta dla tych scenariuszy. Ten sam swing na jednym wykresie oznaczono jako Korektę, a na drugim wykresie jako Impuls. Chodzi o swing w okresie od szczytu z 10 listopada 2021 do dołka z 24 stycznia 2022. 

Oznaczanie fal Elliotta Impuls vs Korekta BTC Bitcoin scenariusze A i C

 

W scenariuszu A falę minor 2 oznaczono jako korektę typu Zygzak podwójny WXY. W scenariuszu C falę pośrednia (A) oznaczono jako Impuls.  Oba oznaczenia fal są zgodne z Regułami fal Elliotta. Przy okazji warto zwrócić uwagę na coś co w Teorii Fal Elliotta nazywa się "właściwym wyglądem". 

Wydaje się, że oznaczony swing jednak bardziej wygląda jako typowa Korekta niż typowy Impuls. Niemniej jednak "lampki kontrolne" powinny być włączone, bo Reguły to reguły, a "właściwy wygląd" to tylko wskazówka. 

Co w praktyce oznacza taka sytuacja? Jest to typowa sytuacja w której "rynek próbuje zwieść jego uczestników" tworząc sytuacje niejednoznaczne. Mniej doświadczeni traderzy powinni czekać na wyklarowanie się sytuacji, bardziej doświadczeni wiedzą co można w takiej sytuacji zrobić. 

Co bardzo ważne, jeden i drugi scenariusz podpowiada poziomy (wynikające z Reguł Elliotta opisanych w książce) przy których uzyskujemy większą pewność odnośnie ich realizacji lub odwołania. 

 

 

O szczegółach scenariuszy A, B i C (aktualnych na moment ich opracowania) możesz przeczytać w artykułach: scenariusz A (1D), scenariusz B (1D), scenariusz C (1D).  

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal.

Dlaczego wykres w skali logarytmicznej? Przeczytaj artykuły: skala logarytmiczna i kanał logarytmiczny.

Opisy korekt przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Zygzaku, Płaskiej, Trójkącie i jego rodzajach

Opisy fal napędzających przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Impulsie, Impulsie wydłużonym, Diagonalnej.

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus