ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
21 marca 2022

S&P 20220321 scenariusze lokalne

S&P lokalne scenariusze A i B

 

Scenariusz lokalny A.

Teoria Fal Elliotta zakłada, że fala druga musi znieść falę pierwszą minimum w 20%, przy czym najczęściej jest to 61,8%. Jeśli fala główna 2 skończyłaby się tak jak zaznaczono na poniższym wykresie (1T), mogłoby to oznaczać że fala druga jest bardzo płytka i spełnia tylko minimalne warunki zniesienia fali pierwszej, a to mogłoby oznaczać bardzo dużą presję popytu i szybko rosnącą falę główną 3. Potwierdzeniem realizacji tego scenariusza będzie przebicie poziomu ostatniego szczytu (koniec fali głównej 1). Następnie trzeba będzie obserwować czy z uwagi na płytkie zejście w fali 2, akcja cenowa nie rozwinie się np. w Korektę Płaską nieregularną (ale to będzie można rozpoznać gdy rozwijająca się obecnie fala będzie słaba i będzie miała strukturę 3-falową). 

 

Oznaczenia fal Elliotta na wykresie historycznym S&P500 znajdziesz w artykule: S&P500 historycznie (6M)

Oznaczenia fal Elliotta na wykresie S&P500 w interwale miesięcznym znajdziesz w artykule: S&P500 interwał 1M

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal. 

 

S&P500, scenariusz lokalny A na interwale 1T (jeden tydzień). 

Oznaczenie fal Elliotta na wykresie S&P 500 lokalny scenariusz wzrostowy

 

 

S&P500, scenariusz lokalny A na interwale 1D (jeden dzień).

Oznaczenie fal Elliotta na wykresie S&P 500 lokalny scenariusz wzrostowy

 

S&P500, scenariusz lokalny B na interwale 1T (jeden tydzień). 

Scenariusz B zakłada, że fala Główna 2 jeszcze się nie skończyła i że może rozbudować się (np. jako jeszcze większy Zygzak podwójny lub Korekta Płaska) do poziomów zniesienia oczekiwanych statystycznie dla fali drugiej (50%, 61,8% lub niżej).

Oznaczenie fal Elliotta na wykresie S&P 500 lokalny scenariusz spadkowy

 

Oznaczenia fal Elliotta na wykresie historycznym S&P500 znajdziesz w artykule: S&P500 historycznie (6M)

Oznaczenia fal Elliotta na wykresie S&P500 w interwale miesięcznym znajdziesz w artykule: S&P500 interwał 1M.

 

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal.  

Opisy korekt przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Zygzaku, Płaskiej, Trójkącie i jego rodzajach

Opisy fal napędzających przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Impulsie, Impulsie wydłużonym, Diagonalnej.

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus