ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
28 marca 2022

LTC 20220328 scenariusz A

LTC scenariusza A - wzrostowy

 

Scenariusz A dla LTC zakłada, że obecnie znajdujemy się już w fali pośredniej 3 w fali głównej 3 w fali cykl 3   ! ! ! 

Jeśli to założenie jest prawdziwe to w dłuższej perspektywie jesteśmy obecnie na początku bardzo dużego ruchu w górę (tzw. 3w3w3 o czy możesz poczytać w tym artykule). 

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal. 

O aktualnym scenariuszu B - spadkowym, możesz przeczytać w artykule: LTC scenariusz B - spadkowy. 

Dlaczego wykres w skali logarytmicznej? Przeczytaj artykuły: skala logarytmiczna i kanał logarytmiczny.

 

LTC scenariusz A - wzrostowy - 1M (jeden miesiąc).

LTC Litecoin oznaczenia fal Elliotta na interwale 1M

 

LTC scenariusz A - wzrostowy - 1T (jeden tydzień).

LTC Litecoin oznaczenia fal Elliotta na interwale 1T

 

LTC scenariusz A - wzrostowy - 1D (jeden dzień).

LTC Litecoin oznaczenia fal Elliotta na interwale 1D

 

W scenariuszu A zrobiono założenie, że fala pośrednia 2 jest już skończona i że zaczęła rozwijać się fala pośrednia 3. W fali pośredniej 3 możliwe że jesteśmy obecnie na jej początku w fali minor 1 (a w jej obrębie w fali minuette 3 w fali minuta 3). 

 

Poziom odwołania tego scenariusza (na LTC/USD Kraken) to: 91,63 $ 

Poziom ten wynika z reguły Elliotta dla fali Impulsowej, gdzie fala pośrednia 3 nie może zejść poniżej końca fali pośredniej 2 (jeśli ta się już skończyła). 

 

Jeśli ten poziom zostanie przebity to należy przyjrzeć się dokładniej czy fala pośrednia 2 rzeczywiście już się skończyła, ewentualnie rozważyć przejście na Scenariusz spadkowy B. O aktualnym scenariuszu B - spadkowym, możesz przeczytać w artykule: LTC scenariusz B - spadkowy. 

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal.  

Opisy korekt przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Zygzaku, Płaskiej, Trójkącie i jego rodzajach

Opisy fal napędzających przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Impulsie, Impulsie wydłużonym, Diagonalnej.

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus