ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
28 marca 2022

LTC 20220328 scenariusz B

LTC scenariusza B - spadkowy

 

Scenariusz B dla LTC zakłada, że obecnie znajdujemy się w fali głównej C korekty Płaskiej ABC (która jest falą cykl 2). Jeśli to założenie byłoby prawdziwe to fala główna C powinna być pięciofalowym Impulsem lub Diagonalną Końcową. 

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal. 

O aktualnym scenariuszu wzrostowym  A możesz przeczytać w artykule: LTC scenariusz A - wzrostowy

Dlaczego wykres w skali logarytmicznej? Przeczytaj artykuły: skala logarytmiczna i kanał logarytmiczny.

 

LTC scenariusz B - spadkowy - 1M (jeden miesiąc).

LTC Litecoin oznaczenie fal Elliotta na interwale 1M scenariusz spadkowy

 

 

LTC scenariusz B - spadkowy - 1D (jeden dzień).

LTC Litecoin oznaczenie fal Elliotta na interwale 1D scenariusz spadkowy

 

W scenariuszu B zrobiono założenie, że fala pośrednia 2 jest już skończona i że zaczęła rozwijać się fala pośrednia 3 (impuls w dół). Obecnie możemy być w rozwijającej się fali minor 3 w fali minute 2.

 

Ogólny poziom odwołania tego scenariusza (na LTC/USD Kraken) to: 413,47 $

Poziom ten wynika z reguły Elliotta dla fali korekty Płaskiej, gdzie fala główna C tej korekty nie może wyjść poza koniec fali głównej B. 

 

Lokalny poziom odwołania tego scenariusza (na LTC/USD Kraken) to: 143,86 $ 

Poziom ten wynika z reguły Elliotta dla fali Impulsowej, gdzie koniec fali minuta 2 nie może przekroczyć początku fali minuta 1 (wtedy należy rozważyć czy fala minor 2 rzeczywiście się już skończyła czy jednak rozwinęła się w większą korektę).  

 

Jeśli zostanie przebity poziom 413,47$ to scenariusz spadkowy B będzie odwołany.

Aktualny wzrostowy scenariusz A opisano w tym artykule

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal.  

Opisy korekt przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Zygzaku, Płaskiej, Trójkącie i jego rodzajach

Opisy fal napędzających przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Impulsie, Impulsie wydłużonym, Diagonalnej.

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus