ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
18 marca 2022

Ropa 20220318 scenariusze lokalne

Ropa lokalne scenariusze A i B

 

Obecna akcja cenowa w postaci zejścia ceny z ostatniego lokalnego szczytu, pozwala zobaczyć w tym ruchu trójfalowy ruch w dół, a więc ruch korekcyjny. 

Co można z tego wywnioskować na dzień dzisiejszy? Jeśli poczynione założenia są poprawne, to ostatni ruch w dół rozpatrujemy jako falę pośrednią 4. Głębokość zejścia tej fali sugeruje, że lokalny ruch w dół może być już zakończony. Można więc pokusić się o stworzenie w oparciu o reguły dla fal Elliotta, scenariuszy rozwoju lokalnej sytuacji. Scenariusz A zakłada więc, że fala pośrednia 4 została zakończona i cały ten ruch był korektą ABC - Zygzak. Scenariusz B zakłada, że fala pośrednia 4 nie została jeszcze zakończona i rozwinie się jako Trójkąt (co jest charakterystyczne właśnie dla fali 4), obecny trójfalowy ruch w dół byłby wtedy falą A, Trójkąta ABCDE.

Oznaczenia fal Elliotta na wykresie historycznym znajdziesz w artykule: Ropa historycznie.

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal. 

 

Ropa, scenariusz lokalny A na interwale 1D (jeden dzień). 

Lokalny scenariusz A dla Ropy zakłada, że fala pośrednia 4 właśnie się zakończyła i znajdujemy się już na początku w fali pośredniej 5 która kończy falę główną 5 w fali cykl 1.

Ropa Oil oznaczenia fal Elliotta scenariusz A książka ebook

 

Ropa, scenariusz lokalny B na interwale 1D (jeden dzień). 

Lokalny scenariusz B dla Ropy zakłada, że fala pośrednia 4 jeszcze się nie skończyła, a obecne trójfalowe zejście w dół to dopiero fala A Trójkąta ABCDE.

Ropa Oil oznaczenia fal Elliotta scenariusz B książka ebook

 

Oznaczenia fal Elliotta na wykresie historycznym znajdziesz w artykule: Ropa historycznie.

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal.  

Opisy korekt przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Zygzaku, Płaskiej, Trójkącie i jego rodzajach

Opisy fal napędzających przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Impulsie, Impulsie wydłużonym, Diagonalnej.

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus