ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
15 marca 2022

Ropa 20220315 historycznie

Ropa (Oil) historycznie

 

Na wykresie historycznym Ropy, Teoria Fal Elliotta podpowiada, że możemy znajdować się obecnie na początku fal trzeciej supercyklu. 

Jeśli to założenie jest prawdziwe to w dłuższej perspektywie jesteśmy obecnie na początku fali supercykl 3, w jej pod-fali pierwszej o stopniu cykl. 

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal. 

O lokalnych scenariuszach A i B możesz przeczytać w artykule: Ropa lokalne scenariusze A i B

 

Wykres Ropy na interwale 6M.

Ropa Oil oznaczenie fal Elliotta, stopnie fal

 

Wykres Ropy, fala supercyklu 2, z oznaczonymi strukturami fal Elliotta na interwale 1M (jeden miesiąc).

Ropa Oil oznaczenie fal Elliotta, Impulsy, Korekty, stopnie fal, zygzak, podwójny zygzak

 

Wykres Ropy, fala cyklu 1 w fali supercyklu 3, z oznaczonymi falami Elliotta na interwale 1T (jeden tydzień).

Ropa Oil oznaczenie fal Elliotta Impuls stopnie rzędy fal

 

 

Aktualne lokalne scenariusze dla Ropy przedstawia  artykuł: Ropa lokalne scenariusze A i B.  

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal.  

Opisy korekt przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Zygzaku, Płaskiej, Trójkącie i jego rodzajach

Opisy fal napędzających przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Impulsie, Impulsie wydłużonym, Diagonalnej.

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus