ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
12 marca 2022

BTC 20220311 scenariusz A

BTC komentarz do scenariusza A 

 

Scenariusz A dla BTC zakłada, że obecnie znajdujemy się już w fali minor 3 w fali pośredniej 3 w fali głównej 3 w fali cykl 3. 

Jeśli to założenie jest prawdziwe to w dłuższej perspektywie jesteśmy obecnie na początku bardzo dużego ruchu w górę (tzw. 3w3w3 o czy możesz poczytać w tym artykule). 

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal. 

O scenariuszach B i C możesz przeczytać w artykule: BTC scenariusze A B i C

Dlaczego wykres w skali logarytmicznej? Przeczytaj artykuły: skala logarytmiczna i kanał logarytmiczny.

 

Analiza fal Elliotta na wykresie BTC interwał 1M Teoria fal Elliotta

 

Poniżej ten sam scenariusz A na interwale 1T (jeden tydzień).

Analiza fal Elliotta na wykresie BTC interwał 1T Teoria fal Elliotta

 

Poniżej ten sam scenariusz A na interwale 1D (jeden dzień).

Analiza fal Elliotta na wykresie BTC interwał 1D Teoria fal Elliotta

W scenariuszu A zrobiono założenie, że fala minor 2 jest już skończona i że zaczęła rozwijać się fala minor 3. Przy tym założeniu możliwe że fala minuta 1 jest już skończona. Co do zakończenia fali minuta 2 to Teoria Fal Elliotta mówi, że otrzymaliśmy trójfalowy ruch (korekta Zygzak) w dół który zakończył się na poziomach odpowiednich dla tej fali, ale musimy brać pod uwagę również to, że jest to dopiero fala A korekty Płaskiej ABC gdzie fala C może skończyć się w okolicy końca fali A tej korekty. Teoretycznie możliwy jest też jeszcze Zygzak Podwójny WXY. Jednak we wszystkich przypadkach poziom odwołania jest ten sam.

 

Poziom odwołania tego scenariusza (na BTC Index) to: 32992,55 $ 

Poziom ten wynika z reguły Elliotta dla fali Impulsowej, gdzie fala minuta 2 nie może przebić początku fali minuta 1. 

 

Jeśli ten poziom zostanie przebity to należy przyjrzeć się dokładniej Scenariuszowi C, dla którego zasięgi poziomów cenowych wahają się obecnie w okolicach, od 10000$ do 17000$ co stanowi 80%-90% (co jest typowym % zniesieniem w fali 2 na rynku BTC) zniesienia dla fali głównej 1 (w Scenariuszu C). Aktualne scenariusze dla BTC przedstawia ten artykuł

 

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal.  

Opisy korekt przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Zygzaku, Płaskiej, Trójkącie i jego rodzajach

Opisy fal napędzających przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Impulsie, Impulsie wydłużonym, Diagonalnej.

 

 

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus