ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
12 marca 2022

S&P500 20220310 1T

Oznaczenie fal Elliotta na S&P500 interwał 1T 

 

Obecnie na S&P500 powinno się obserwować jaki rodzaj korekty rozwinie się w fali Głównej 2. Na razie najbardziej prawdopodobna wydaj się korekta Zygzak i dlatego w Scenariuszu A zakłada się zasięgi cenowe takie jak dla korekty Zygzak ABC (5-3-5).

Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w Książce oraz w artykułach Tabela oznaczeńStopnie fal.  

Opisy korekt zaznaczonych na wykresie, przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Zygzaku i Płaskiej

Opisy fal napędzających przedstawiono szczegółowo w Książce oraz ogólnie w artykułach o Impulsie, Impulsie wydłużonym, Diagonalnej.

 

 

 

Na wykresie S&P500 na 1T oznaczono fale Elliotta z zaznaczeniem poziomów docelowych ceny przy założeniu, że fala Główna 2 rozwinie się jako korekta Zygzak

Wykres oznaczono przy użyciu platformy TradingView.

 

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus