ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce

Fale Elliotta

10 marca 2022
Korekta Zygzak  Zygzak pojedynczy  Zygzak to trójfalowa struktura korekcyjna o stromym nachyleniu, oznaczona literami A-B-C. Fala A jest zawsze impulsem lub falą diagonalną początkową, a fala C jest zawsze impulsem lub falą diagonalną końcową. Fala B jest zawsze 3-falową korektą (czyli zygzakiem, korektą płaską, korektą trójkątną lub kombinacją). Dlatego Zygzak
08 marca 2022
Diagonalna / Skośna / Trójkąt ukośny / Klin / Przekątna  Diagonalna Diagonalna / Skośna / Trójkąt ukośny / Klin / Przekątna, to nazwy w języku polskim, dla struktury nazywanej po angielsku „Diagonal”. Diagonalne są falami napędzającymi, ale nie są tak dynamiczne jak Impulsy. Diagonalne składają się z pięciu fal oznaczonych
08 marca 2022
Diagonalna / Skośna / Trójkąt ukośny / Klin / Przekątna  Diagonalna Końcowa  Diagonalna jest końcowa, gdy występuje na pozycji Fali 5 lub Fali C. Jeśli diagonalna znajduje się na pozycji Fali 5 lub Fali C (w ramach wzoru podstawowego), to wewnętrzne fale napędzające 1, 3 i 5 są zawsze zygzakami
07 marca 2022
Rodzaje Trójkątów (Korekt Trójkątnych)  Korekty Trójkątne dzielą się ogólnie na trzy rodzaje: zwężone (w tym regularne i pędzące), barierowe i rozszerzone.  Trójkąt "Zwężony Regularny" jest najpowszechniejszy.  W trójkątach zwężających się linie trendu A-C i B-D zbiegają się, a linia trendu A-C wskazuje kierunek głównego trendu wyższego rzędu. W trójkącie zwężonym
07 marca 2022
Trójkąt - Korekta Trójkątna  Trójkąt zwykły  Trójkąt w falach Elliotta to boczna struktura korekcyjna z falami oznaczonymi A-B-C-D-E.  W Trójkącie linia łącząca punkty końcowe fal A i C nazywana jest linią trendu A-C, a linia łącząca punkty końcowe fal B i D nazywana jest linią trendu B-D. Fala E może
04 marca 2022
Impuls obcięty  Obcięcie [Truncation] / skrócenie / załamanie, fali występuje dość rzadko, ale warto o nim wiedzieć. W przypadku fali impulsowej jej załamanie ma miejsce, gdy fala 5 nie kończy się poza końcem fali 3. Załamana fala piąta rozwija się nadal jako struktura pięciofalowa. Załamana fala piąta - będąca oznaką

e l l i o t w a v e . p l  -  jest blogiem wspierającym edukację i szkolenie z Teorii Fal Elliotta. Wiedza dostępna poprzez serwis opiera się na dwóch filarach: rzetelne podstawy teoretyczne i praktyka rynkowa.

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus