ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
04 marca 2022

Fale Elliotta - Impuls obcięty

Impuls obcięty 

 

Obcięcie [Truncation] / skrócenie / załamanie, fali występuje dość rzadko, ale warto o nim wiedzieć. W przypadku fali impulsowej jej załamanie ma miejsce, gdy fala 5 nie kończy się poza końcem fali 3. Załamana fala piąta rozwija się nadal jako struktura pięciofalowa. Załamana fala piąta - będąca oznaką wyczerpania się głównego trendu wyższego rzędu – jest często poprzedzona wyjątkowo silną falą trzecią tego samego rzędu. Po załamanej fali piątej często następuje szybkie i strome odwrócenie. Załamanie się fali, wysyła ostrzeżenie, że istnieje ogromna presja, aby rozpocząć nowy trend. Po załamaniu fali można spodziewać się dużych - przeciwnych do głównego trendu - ruchów ceny.

 

Impuls obcięty / załamany / skrócony na rynku byka i niedźwiedzia.

 

Ważna uwaga: Wydłużenia fal piątych oraz obcięcia fal piątych zwiastują to samo: radykalne odwrócenie trendu. Czasami te zjawiska występują w tym samym czasie na różnych stopniach fal, co staje się wyjątkowo czytelnym sygnałem odwrócenia.

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus