© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

31 marca 2022
BTC scenariusz C (dalsze spadki) - czy czeka nas głębsza korekta? Scenariusz C (dalsze spadki) Scenariusz C można określić jako "kontynuacja spadków". Jest to już trzeci możliwy obecnie scenariusz zgodny z "Regułami dla fal Elliotta". W scenariuszu C zakładamy, że znajdujemy się teraz w korekcie, a konkretnie w fali głównej
31 marca 2022
BTC scenariusz B (średni wzrost) - czy weszliśmy w Trójkąt? Scenariusz B (średni wzrost) Scenariusz B można by określić obecnie jako "średnio wzrostowy". Scenariusz B zakłada, że znajdujemy się obecnie w fali minor D w fali pośredniej (4) która może rozwijać się jako korekta Trójkątna. To oznaczałoby, że po zakończeniu
30 marca 2022
BTC scenariusz A (silny wzrost) - czy jesteśmy na półmetku silnego wzrostu? Scenariusz A (silnie wzrostowy) Najbardziej prawdopodobny na obecną chwilę scenariusz A "silnie wzrostowy" zakłada, że znajdujemy się właśnie na początku potężnego ruchu wzrostowego (potwierdzają to również wskazania wybranych wskaźników analizy technicznej np. ADX czy MACD). Obecnie możliwe jest
30 marca 2022
BTC aktualne ogólne scenariusze alternatywne A, B i C Analiza fal Elliotta pokazuje możliwe obecnie trzy scenariusze alternatywne A, B i C.  Scenariusz A (silnie wzrostowy) Najbardziej prawdopodobny na obecną chwilę scenariusz A "silnie wzrostowy" zakłada, że znajdujemy się właśnie na początku potężnego ruchu wzrostowego (potwierdzają to również wskazania wybranych
28 marca 2022
LTC scenariusza A - wzrostowy Scenariusz A dla LTC zakłada, że obecnie znajdujemy się już w fali pośredniej 3 w fali głównej 3 w fali cykl 3   ! ! !  Jeśli to założenie jest prawdziwe to w dłuższej perspektywie jesteśmy obecnie na początku bardzo dużego ruchu w górę (tzw. 3w3w3
28 marca 2022
LTC scenariusza B - spadkowy Scenariusz B dla LTC zakłada, że obecnie znajdujemy się w fali głównej C korekty Płaskiej ABC (która jest falą cykl 2). Jeśli to założenie byłoby prawdziwe to fala główna C powinna być pięciofalowym Impulsem lub Diagonalną Końcową.  Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w

Przykłady oznaczania fal Elliotta na wykresach

e l l i o t w a v e . p l  -  jest blogiem wspierającym edukację i szkolenie z Teorii Fal Elliotta. Wiedza dostępna poprzez serwis opiera się na dwóch filarach: rzetelne podstawy teoretyczne i praktyka rynkowa.

ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta - poprawne oznaczanie