ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce

e l l i o t w a v e . p l  -  jest blogiem wspierającym edukację i szkolenie z Teorii Fal Elliotta. Wiedza dostępna poprzez serwis opiera się na dwóch filarach: rzetelne podstawy teoretyczne i praktyka rynkowa.

Przykłady oznaczania fal Elliotta na wykresach

08 października 2022
Złoto komentarz do nowego scenariusza B  Nowy scenariusz B dla Złota zakłada, że obecnie znajdujemy się już w fali pośredniej C w fali głównej Y w fali cykl 4 w fali supercykl 1.  Możliwe że fala cykl 4 tworzy korektę złożoną WXY.  Stopnie / Rzędy fal Elliotta przedstawiono szczegółowo w
08 października 2022
Złoto komentarz do nowego scenariusza A2 (zmodyfikowany A) Nowy scenariusz A2 (będący modyfikacją scenariusza A) dla Złota zakłada, że jesteśmy w trendzie spadkowym. Fala cykl II (korekta Zygzak podwójny) już się skończyła i obecnie jesteśmy na początku dużego impulsu spadkowego w fali cykl III. Według tego scenariusza możemy spodziewać się
08 października 2022
Złoto komentarz do nowego scenariusza A Nowy scenariusz A dla Złota zakłada, że jesteśmy w trendzie spadkowym. Fala cykl II (korekta Zygzak podwójny) już się skończyła i obecnie jesteśmy na początku dużego impulsu spadkowego w fali cykl III. Według tego scenariusza możemy spodziewać się że fala cykl III będzie pięciofalowym
08 października 2022
Złoto zmiana starego scenariusza B w nowy scenariusz A Po zanegowaniu dnia 28.04.2022r., dotychczasowego scenariusza A i jego odrzuceniu o czym tutaj, dotychczasowy stary scenariusz B (scenariusz alternatywny) staje się nowym scenariuszem A (scenariusz bazowy).  Oznaczenia fal Elliotta na tym wykresie są konsekwencją przyjęcia oznaczeń w scenariuszu historycznym. Po przyjęciu
08 października 2022
Złoto komentarz do odrzucenia scenariusza A  W poprzedniej analizie złota z dnia 12.03.2022r., określono poziom ceny przy którym scenariusz A zostanie odwołany z uwagi na złamanie reguł Elliotta dla tego scenariusza (fala 4 nie może wchodzić na terytorium cenowe fali 1). Poziom odwołania został ustalony przy cenie 1877,70$. Poziom ten
07 października 2022
Złoto - próba oznaczenia fal na wykresie historycznym - aktualizacja Oznaczanie fal Elliotta na danych historycznych jest nieco ryzykowne, tym bardziej że część tych danych pochodzi jeszcze z XIX wieku, kiedy notowania giełdowe były prowadzone pisemnie. Niemniej jednak podjęta próba może dać pewien ogólny obraz sytuacji w jakiej znajdujemy się

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus