ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
Kurs internetowy. Kurs wideo. "iRek o falach Elliotta. Część 1: Rzetelne podstawy."

ZAPOWIEDŹ KURSU INTERNETOWEGO

 

 

Jeśli eBook "iRek o Falach Elliotta część 1: Rzetelne podstawy" zostanie przychylnie przyjęty - zwłaszcza wśród legalnych nabywców 😊 - to uruchomiony zostanie Kurs w którym znajdzie się około 20-25 lekcji wideo, po około 20-30 min. każda.

 

Planowane tematy lekcji:

 • Wprowadzenie.

 • Podstawowy wzór fali Elliotta.

 • Fraktale fal ich oznaczanie i stopniowanie.

 • Struktury fal Elliotta.

 • Struktury napędzające i korygujące.

 • Ramki struktur falowych [RSF].

 • Impuls.

 • Impuls wydłużony i obcięty.

 • Diagonalna.

 • Zygzak pojedynczy.

 • Zygzak wielokrotny.

 • Korekta Płaska pojedyncza.

 • Korekta płaska wielokrotna.

 • Korekta Trójkątna.

 • Korekta Kombinacyjna wielokrotna – cz.1.

 • Korekta Kombinacyjna wielokrotna – cz.2.

 • Punkty ortodoksyjne.

 • Naprzemienność.

 • Techniki wyznaczania kanałów Elliotta – cz.1.

 • Techniki wyznaczania kanałów Elliotta – cz.2.

 • Zniesienia i zasięgi Fibonacciego dla fal Elliotta – cz.1.

 • Zniesienia i zasięgi Fibonacciego dla fal Elliotta – cz.2.

 • Podsumowanie.

 

 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus