ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce

ZASTRZEŻENIA:

Właściciel bloga elliottwave.pl oraz autor/-rzy treści i publikacji znajdujących się na tych stronach, dokładają wszelkich starań by zawarte tam treści były rzetelne w chwili ich publikacji.

Blog elliottwave.pl prowadzony są w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Wszystkie treści zamieszczone na stronach elliottwave.pl (m.in. treść stron, podstron, artykułów, wpisów, analiz, rysunków, wykresów, publikacji, książek, szkoleń, nagrań audio i wideo, itp.) są wyrazem osobistych poglądów ich autora/ów wynikających z jego/ich wiedzy i doświadczeń. Zawarte na blogu elliottwave.pl poglądy osobiste autora/ów nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji biznesowych, inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych.

Blog elliottwave.pl i zamieszczone na nim treści (m.in. treść stron, podstron, artykułów, wpisów, analiz, rysunków, wykresów, publikacji, książek, szkoleń, nagrań wideo, itp.), ani w całości, ani w części: 

  • nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

  • nie stanowią “rekomendacji inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (tzw. Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

  • nie stanowią “rekomendacji inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (tzw. Rozporządzenie w sprawie rekomendacji)

  • nie stanowią porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.).

 

Treści zawarte na stronach blogu elliottwave.pl ani w całości, ani w części nie stanowią: czynności z zakresu doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, świadczenia pomocy prawnej czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte na stronach blogu poglądy osobiste autora/ów nie mogą być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa oraz nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji finansowych, inwestycyjnych, biznesowych lub podatkowych.

Właściciel bloga elliottwave.pl ani autorzy wszelkich treści zamieszczonych na stronach  bloga elliottwave.pl (m.in. treść stron, podstron, artykułów, wpisów, analiz, rysunków, wykresów, publikacji, książek, szkoleń, nagrań wideo, itp.), nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności: 

  • za decyzje inwestycyjne i jakiekolwiek inne decyzje, podejmowane na podstawie materiałów zawartych na stronach elliottwave.pl, 

  • za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na podstawie informacji opublikowanych na stronach elliottwave.pl,

  • za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe, lub mogące powstać w wyniku wykorzystania informacji opublikowanych na stronach elliottwave.pl, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód, 

  • nie udzielają gwarancji w odniesieniu do prezentowanych informacji oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność, aktualność oraz kompletność. 

Wykorzystanie treści zamieszczonych na stronach bloga elliottwave.pl odbywa się na wyłączną odpowiedzialność ich odbiorcy. Autorzy informacji oraz treści opierają się na swojej subiektywnej wiedzy według stanu na dzień ich sporządzenia.

 

Zawartość stron bloga elliottwave.pl jest chroniona prawami autorskimi. Zaznacza się, że kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie oraz wykorzystywanie (w całości lub w części) treści zawartych na stronach elliottwave.pl bez pisemnej zgody ich autora/ów jest zabronione oraz niezgodne z przepisami prawa (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych). 

 

Niniejszy podręcznik ma charakter wyłącznie edukacyjny i szkoleniowy i nie może być traktowany jako element doradztwa finansowego czy inwestycyjnego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. 

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus