ElliottWave - Teoria Fal Elliotta - fale Elliotta poprawne oznaczanie w praktyce
15 lutego 2022

Podstawowy wzór fali Elliotta

Wzorcowy kształt fali Elliotta 

 

Fale Elliotta odzwierciedlają ruch ceny w czasie. Podstawowy wzór fal Elliotta na rynku byka (czyli ruch w górę) to: pierwszy ruch ceny w górę, słabszy ruch w dół, następnie drugi ruch w górę, ponownie słabszy ruch w dół i trzeci ruch w górę. Po tym pięcioetapowym ruchu ceny w górę, następuje trójetapowy ruch ceny w przeciwnym kierunku: pierwszy ruch w dół, słabszy ruch w górę i drugi ruch w dół. W sumie cały ruch w górę osiągany jest w trzech ruchach ceny skierowanych do góry (z dwoma przerwami). Następujący po nim cały ruch w dół osiągany jest w dwóch ruchach skierowanych ku dołowi (z jedną przerwą). Pięcioetapowy ruch ceny w górę jest prawie zawsze dłuższy niż trzyetapowy ruch ceny w dół.

 

Wzorcowy kształt fali Elliotta

 

Pięcioetapowy ruch ceny w górę nazywamy ruchem napędzającym (falą napędzającą), w którym trzy ruchy dominujące nadają mu trend w górę. Po osiągnięciu szczytu, następuje trójetapowy ruch korekcyjny (fala korekcyjna), gdzie dwa ruchy dominujące nadają mu trend w dół. Jeśli zasięg ruchu napędzającego jest większy od zasięgu ruchu korygującego to głównym trendem ceny na rynku byka jest trend wzrostowy. Poprzez zasięg ruchu należy rozumieć zasięg ruchu ceny, a nie ruch w czasie. Jeśli mowa jest o długości fali należy przez to rozumieć zasięg ruchu ceny.

 

 

Oprócz oznaczeń fale mają też swój stopień (rząd). Pięciofalowy ruch ceny w kierunku głównego trendu tworzy jedną większą falę, czyli falę wyższego rzędu. Trójfalowy ruch ceny w kierunku przeciwnym do głównego trendu też tworzy jedną większą falę wyższego rzędu.

 

Podzoał wewnętrzny fali Elliotta. Rzędy stopnie fal.

Na rysunku kolorem zielonym oznaczono fale, które „niosą w sobie” trend, a kolorem czerwonym fale, które hamują ten trend.
Wśród pięciu fal (1), (2), (3), (4) i (5), które poruszają się w głównym trendzie, trzy fale (1), (3) i (5) to fale, które „niosą w sobie” trend.

Fale, które poruszają się w kierunku przeciwnym do głównego trendu ceny, czyli fale (2) i (4) to fale, które hamują i łamią ten trend.
Wśród trzech fal (A), (B), (C), które poruszają się wbrew głównemu trendowi wyższego rzędu, to fale (A) i (C) „niosą w sobie” trend, a fala (B) jest falą hamującą trend.

 

 

 

 

Home      Blog     eBook#1     Przykłady     Kurs#1     eBook#2      Kontakt

© 2022 elliottwave.pl

Regulamin

Polityka prywatności i cookies

Zaprojektowane i wdrożone przez Activus